Bankbesonderhede

Laerskool Kollegepark

ABSA Tjekrekening

Takkode: 632 005

Rek no: 530 491 153

Gebruik u kind se naam, van en toelatingsnommer (die nommer voor u kind se naam op die klaslys) as verwysing.