Geskiedenis

Die skool wat aanvanklik bekend gestaan het as Laerskool SE 7, het sy ontstaan in 1977 gehad in die geboue van Laerskool Frikkie Meyer en Hoërskool Vanderbijlpark. Op 10 Januarie 1978 het die skool met 680 leerlinge in die huidige skoolgebou begin. Die terrein was totaal onontwikkel en na oorhandiging van die gebou is daar begin met die ontwikkeling van die terrein.
Vanaf Januarie 1979 het die skool amptelik bekend gestaan as Laerskool Kollegepark. Die amptelike inwyding het plaasgevind op 31 Augustus 1979 deur ‘n voormalige Direkteur van Onderwys, Prof dr JH Jooste.

 

Gedurende 1979 is die skool se skooldrag in gebruik geneem. Die wapen en leuse is deur mnr IWF Swart, die eerste hoof, en mev JC Olivier, ‘n onderwyseres van die skool, ontwerp. Met enkele wysigings is die wapen op 20 Junie 1980 deur die Buro vir Heraldiek goedgekeur en geregistreer. Die wapen simboliseer die volgende: Drie sterre: Reik na hoër hoogtes. Ketting: Vorm ‘n eenheid. Drie bye: Stel samehorigheid voor. Die skoollied is in dieselfde jaar geskryf deur mnr Daan Malan, destydse Adjunkhoof van Hoërskool Driehoek, en getoonset deur mev Elsa Fourie, ‘n onderwyseres verbonde aan Laerskool Kollegepark.

Die hoofhek is deur mev Gerda Squirra, ‘n onderwyseres van die skool in 1984 ontwerp en in 1985 opgerig en voltooi.

Mnr IWF Swart het op 31 Desember 1983 met pensioen uit diens getree. Baanbrekerswerk is deur Mnr Swart voltooi wat rugby- en netbalvelde moes begin, tuin aanlê en bome geplant het. Hy is opgevolg deur mnr PGL Marx.
Aan die einde van 1983 is die skool se tennisbane in gebruik geneem. Gedurende 1984 is motorafdakke opgerig en sementpaadjies gegooi sodat die terrein doeltreffend ontwikkel en in stand gehou kon word. In dieselfde jaar het ons ook ons eerste skoolbussie aangekoop, ‘n Toyota Hi-ace. Gedurende 1985 is die busloods opgerig en plaveisel aangebring. Gedurende 1988 is ons eie skoolvlag in gebruik geneem en is ons eie groot skoolbus aangekoop. Gedurende die derde kwartaal in 1988 is die spreiligte met ‘n suksesvolle nagwedloop ingewy. ‘n Jaar later in 1989 is die pawiljoen in gebruik geneem. Gedurende 1993 is daar ook spreiligte op die tennisbane aangebring.
Op 1 Augustus 1992 het ‘n nuwe era in die onderwys aangebreek toe die skool amptelik ‘n Model C-skool geword het.
Gedurende die wintervakansie van 1993 is die adminblok opgeknap en gemoderniseer en gedurende die Oktober-vakansie van dieselfde jaar is die bestaande omheining vervang met veiligheidsomheining en elektroniese hekke. Aan die begin van 1996, na twee jaar se navorsing is ‘n moderne rekenaarsentrum in die seniorblok gevestig.
Mnr PGL Marx het op 31 Maart 1997 uit diens getree. Die huidige skoolhoof is mnr C Brand wat op 1 Julie 1997 diens aanvaar het.
Gedurende September 1999 tydens, ons 21-jarige feesvieringe, word die nuwe lapa by Kollegepark ingewy. Die afgelope 21 jaar se hoofleiers was almal by hierdie geleentheid teenwoordig. Gedurende Januarie 2002 skryf Kollegepark sy eertse Gr. R-leerlinge in. Die Gr. R’e begin aanvanklik met twee klasse, maar bestaan vandag uit vier klasse met 106 leerders en vier fasiliteerders. Gedurende Julie 2002 word daar begin om die bestaande draad veiligheidsheinings met ‘n palisade te vervang. Hierdie proses word gedurende Junie 2003 voltooi. Op 1 Maart 2005 word daar begin met die oprigting van drie permanente klaskamers en addisionele kleedkamers sowel ‘n klubhuis. Die bouwerk en afronding is gedurende Maart 2006 voltooi.  Op Donderdag, 19 April 2007 is die skool se klubhuis amptelik ingewy deur die opvoeders, hul gades en die Beheerliggaam.