Missie & Visie

Visie

Laerskool Kollegepark wil, een in strewe, leerders en personeel toerus om elke individuele se potensiaal optimaal te ontsluit.

 

Missie

Deur die daarstelling van:

  • Waardegedrewe kwaliteitonderrig
  • Entoesiastiese ingeligte leierskap
  • Bevoegde personeel
  • Samehorigheid binne ‘n geborge onderrigmilieu