Personeel

Bestuur

Gr. RR

Gr. R

Gr. 1

Gr. 2

Gr. 3

Gr. 4

Gr. 5

Gr. 6

Gr. 7

Rekenaars/Instandhouding

Studente Onderwysers

Administratiewe personeel

Algemene assistente

Victoria Melamu, Tsietsie Mokoena, Cobus Brits (Faktotum), David Morabe, Manual Khiba Dina Morabe, Mnr. C. Herbst (Skoolhoof), Julia Nokoteli Afwesig: John Matlala
// Omit Closing PHP Tags