Skoolfonds

Eenmalige registrasiefooi betaalbaar aan die begin van die jaar: R250 per kind

Gr 1 – 7

Een kind: R660 x 11 maande
Twee kinders: R660 x 11 maande per kind
Derde kind: R260 x 11 maande

Gr RR

R900 per kind

Gr R

R800 per kind