Inligtingsblad

  • Gr RR: 07:00 – 07:30 (aankomstyd) tot 12:45
  • Gr R: 07:00 – 07:30 (aankomstyd) tot 12:45
  • Gr 1 – 2: 07:30 – 12:45
  • Gr 3: 07:30 – 13:00
  • Gr 4 – 7: 07:30 – 13:45

Beskikbaar by Ekspaar en MG Schoolwear.

Somer:

Dogters dra ‘n rooi rok met bruin sokkies en bruin skoene. Seuns dra ‘n bruin broek met ‘n wit hemp (die roomkleur hemp met skoolwapen is besig om uit te fasseer) met bruin kouse en skoene.
Vrydae dra ons feesklere: ‘n swart kortbroek met ‘n feeshemp uitsluitlik beskikbaar by MG Schoolwear.

Winter:

Seuns en dogters dra ‘n bruin langbroek, wit langmouhemp, bruin das, skooltrui en/of rooi skool windjekker.
Atletiekdrag is beskikbaar van by MG Schoolwear.

Laerskool Kollegepark

ABSA
Tjekrekening
Takkode: 632 005
Rek no: 530 491 153

Eenmalige registrasiefooi betaalbaar aan die begin van die jaar: R400 per kind

Gr 1 – 7

Een kind: R800 x 11 maande
Twee kinders: R1600 x 11 maande per kind
Derde kind: R1900 x 11 maande

Gr RR

R1050 per kind

Gr R

R950 per kind

Hier aan die Vaarlrivier se wal

Staan Kollegepark die skool waar al

Ons seuns en dogters arbeidstrou

In Hom alleen ‘n toekoms bou

Want as ons strewe rotsvas staan

Wink die oorwinning op ons baan

Oorwinning op ons baan.

 

Waar smôrens nog die kiewiet skal

En dartel duik steil teen die wal

Reik ons mekaar met trou gestand

In werk en spel die regterhand

Want een in strewe, een in sin

Sal ons die bergkruin kan oorwin

Die bergkruin kan oorwin.