Skoolfonds

2024

Ons versoek dat u asseblief die skoolfonds elektronies sal inbetaal. Gebruik u kind se naam, van en toelatingsnommer (die nommer voor u kind se naam op die klaslys) as verwysing. ‘n Eenmalige intree skoolfonds van R400 per kind is betaalbaar voor die einde van die 1ste kwartaal.

Die bankbesonderhede en skoolfonds vir 2024 is as volg:

Gr RR

R1170 x 11 vir een kind

R12 870  per jaar

Gr R

R 1 045 x 11 vir een kind

R 11 495 per jaar

Gr. 1-7

R 895 x 11 vir een kind

R 1 790 x 11 vir twee kinders

R 2 200 x 11 vir drie kinders

Laerskool Kollegepark

ABSA Tjekrekening

Takkode: 632 005

Rek no: 530 491 153